Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad seeking do češtiny

seeking = hledání; hledající; hledící; zdát se, že ne-
be seeking = hledat; usilovat o (4. p.);

Příklady překladu slova "seeking" z webu:

Seeking target.  Hledám cíl.
After seeking permission.  S dovolením - byl jsem to já.
You were seeking to prevent a great evil.  Snažili jste se zabránit velkému zlu.
They will be seeking out your father.  Oni budou hledat tvého otce.
And why you are seeking an orb?  A proč hledáte nějakou kouli?
Mel searched with his eyes, seeking the source of the voice.  Mel pátral očima, hledal původce výkřiku.
Now he appeared to be actively seeking it.  Nyní je zřejmě vyhledává.
When they have trekked thousands of miles seeking the truth?  Proč se trmáceli tisíce mil, aby spatřili pravdu?
The edge of the pad came under her seeking fingers.  Pod její pátrající prsty se dostal okraj bloku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorseepage   segment   segregation   seine   seisin   seizing   seizure   seldom