Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad seeing do češtiny

seeing = vidění (2. p.); vidící (4. p.); návštěva (lékaře apod.); čtoucí (v novinách); dbající; dohlédající; hledící; rozumějící; ježto
after seeing = poté, co viděl; potom, co viděl;

Příklady překladu slova "seeing" z webu:

Seeing what?  Když jsi viděl co?
Be seeing you.  Na shledanou.
To be seeing him.  Vidět ho.
I insist on seeing her.  Musím ji vidět.
I look forward to seeing him.  Už se těším, až ho uvidím.
I was looking forward to seeing him again.  Těšil jsem se, že ho konečně uvidím.
That was when they had started seeing each other.  Od té doby se začali vídat.
He gave an exclamation of surprise at seeing me.  Když mne spatřil, vykřikl překvapením.
She kept seeing it and seeing it and seeing it.  Stále ho viděla a viděla a viděla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorseeker   seeking   seepage   segment   segregation   seine   seisin   seizing