Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad see you do češtiny

see you = vidět vás; vidět, že vy; ahoj; nashledanou
to see you = vidět tě; navštívit tě; hope to see you = doufat, že tě uvidím (4. p.);
nice to see you = je milé tě vidět; I am glad to see you = jsem rád, že vás vidím;

Příklady překladu slova "see you" z webu:

See you later.  Tak zatím.
I'll see you later.  Zatím se měj.
Good to see you ...  Rád tě vidím...
I want to see you run.  Chci tě vidět v běhu.
I am glad to see you again.  Rád tě znovu vidím!
I shall come round and see you tomorrow, or next day.  Zajdu k vám zítra nebo pozítří.
I should not be sorry to see you disgraced, publicly disgraced.  Nelitoval bych vás, kdybyste byl zneuctěn, veřejně zneuctěn.
It's strange to hear your voice and see you move.  Je to zvláštní, slyšet váš hlas a vidět, jak se pohybujete.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsee you again   see you later   seed-plot   seeder   seeing   seeker   seeking   seepage