Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad see you later do češtiny

see you later = nashledanou (později); uvidíme se později; na shledanou zítra
I'll see you later = uvidíme se;

Příklady překladu slova "see you later" z webu:

See you later.  Tak zatím.
I'll see you later.  Zatím se měj.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorseed-plot   seeder   seeing   seeker   seeking   seepage   segment   segregation