Nainstalujte si:
       

Překlad see to


see to = starat se o; postarat se; dbát o; postarat se o; doprovodit; vyřídit; vyřizovat; dohlédnout; všimnout si; obstarat


Překlad see to z webu:
See to it.  Dohlédni na to.
You see to it.  Pomoz mu s tím.
I will see to it.  Dohlidnu na to.
I'm going to see to it.  A já na to dohlédnu.
You just have to see to it that it flowed here instead of there.  Bylo jen třeba dokázat, aby tekla tady, a ne tam.
I could reassure him, and see to his needs;  Uklidnil jsem ho a postaral jsem se o něho;
I've some offshipments of spice to see to first.  Teď musím ještě dohlédnout na pár zásilek koření.
You've got to test them all and see to those bearings.  Musíte je všechny zkontrolovat a podívat se na ložiska.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsee you   see you again   see you later   seed-plot   seeder   seeing   seeker   seeking