Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sedimentation do češtiny

sedimentation = usazování; sedimentace; sedání; zanášení nádrží; usazovací; proces sedimentace; sedimentační; sedimentační analýza
final sedimentation = dočisťování; konečné usazování;
sedimentation tank   see to   see you   see you again   see you later   seed-plot   seeder   seeing