Nainstalujte si:
       

Překlad security for costs


security for costs = jistota na náklady řízení; záruka soudních výloh; zabezpečovací fond
give security for costs = složit jistotu na náklady řízení;
sedan   sedimentation   sedimentation tank   see to   see you   see you again   see you later   seed-plot