Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad securing do češtiny

securing = zajištění; zabezpečující; zabezpečení; pojištění; připevnění; docílující; zajišťovací; obstarání; pojišťovací; upevnění; zajišťovací čep

Příklady překladu slova "securing" z webu:

The pilot watched the securing process closely.  Pilot pozorně sledoval zajišťování nákladu.
He was also concerned about securing the premises.  Také mu dělala starosti bezpečnost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsecurity   security for costs   sedan   sedimentation   sedimentation tank   see to   see you   see you again