Nainstalujte si:
       

Překlad sector


sector = sektor (úsek); odvětví; kruhová výseč; úsek; výseč (kruhová); dělit na sekce; oblast podnikání; oblouk; segment; pásmo; část; rozdělit do částí; rozdělit do sektorů; zóna; sektorový; letový úsek; rajonový; segmentovat; úsek oblouku; úsek činnosti
assigned sector = určený výsek; určený sektor;
bad sector = vadný sektor disku; vadný sektor diskety;
boot sector = zaváděcí sektor disku; sektor zavaděče;
business sector = podnikový sektor; obchodní oblast; obchodní sektor; mrtvá sekce;

Překlad sector z webu:
The sector was monitored by a team of three.  Sektor byl monitorován tříčlen­ným týmem.
The three rooms of delta sector were quiet;  Tři místnosti delta sektoru byly naprosto tiché.
The operators we have on that sector are a little young.  Operátoři, které na tom sektoru máme, jsou trochu mladí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsecuring   security   security for costs   sedan   sedimentation   sedimentation tank   see to   see you