Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sections do češtiny

sections = sekce; profily; tvarová ocel; profilová ocel; profilovaná ocel; sektor (úsek)
iron sections = tvarová ocel; ocelové profily;
major sections = hlavní časti; hlavní sekce; deformable end sections = deformovatelná příď a záď vozidla;

Příklady překladu slova "sections" z webu:

Two sections of the image started to glow more brightly.  Dvě místa na zobrazení začala zářit jasněji.
Physically, are the sections on separate territory?  Fyzicky jsou jednotlivá oddělení oddělená?
Do you see any denuded sections of forest?  Vidíš snad v pralese nějakou denudovanou oblast?
The balcony was divided into three small sections with six rows each.  Balkon byl rozdělen na tři malé sekce, každá měla šest řad.
We may have an answer when the stained sections are finished.  Na to snad dostaneme odpověď po obarvení preparátů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsector   securing   security   security for costs   sedan   sedimentation   sedimentation tank   see to