Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad section do češtiny

section = část; sekce; úsek; řez (též tech., geom.); říznutí; pitva; paragraf; oddíl (liter.); odříznutí; odbor; vrstva; skupina (společenská nebo přírodní); odstavec (liter.); příloha (stálá novinová); dělit; rozdělit; členit; rozčlenit; řezání; průřez; profil
angle section = L-profil; úhelník;
block section = hradlový oddíl (žel.); hradlový úsek; prostorový oddíl;
box section = komorový průřez; uzavřený průřez; skříňový díl; skříňový profil; plechový profil; skříňový průřez; U-profil; kódovací úsek; řez;

Příklady překladu slova "section" z webu:

The section sealed.  Sekce je uzavřena.
The first section is verbal.  První část je slovní.
Get the cab section sliding first.  Nejdřív ať klouzá kabina.
Starling rolled the red section through on the tray.  Starlingová dala modrou část dotazníku do přepravky.
Swiftly he stitched the upper section of the wound.  Rychle mu ránu zašil.
One man was crouched behind a section of gorse.  Jeden muž se krčil za hlodášovým houštím.
I don't have anybody left in this section to do it.  Prostě mi tu na oddělení nikdo nezbyl.
Ricky ran faster and crawled through a broken section of the fence.  Ricky se rozběhl rychleji a prolezl dírou v plotě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsection line   sections   sector   securing   security   security for costs   sedan   sedimentation