Nainstalujte si:
       

Překlad section line


section line = sekční čára; hranice území; šrafa; dílovedoucí
discharge section line = měrný profil; vodoměrný profil;
sections   sector   securing   security   security for costs   sedan   sedimentation   sedimentation tank