Nainstalujte si:
       

Překlad secretary


secretary = sekretářský; sekretářka; tajemník; zapisovatel; jednatel (spolku); tajemnice; psací stůl; státní sekretář
assistant secretary = tajemník ministra; zástupce generálního ředitele; podtajemník; státní tajemník; sekretář ministra;
company secretary = tajemník obchodní společnosti; tajemník společnosti;
deputy secretary = zástupce tajemníka; druhý tajemník;

Překlad secretary z webu:
The secretary left them.  Tajemník odešel.
Didn't your secretary tell you?  Vaše sekretářka vám to neřekla?
And the taipan's secretary called.  A taky volala tajemnice tajpana.
I'll take those, the secretary said.  Dejte mi to, řekla sekretářka.
Have you seen a male secretary before?  Už jsi viděl mužského dělat sekretářku?
I can and will, if the secretary will let me.  Můžu a podám, pokud mi to tajemník dovolí.
He fixed me coffee and sent a secretary out for croissants.  Nalil mi kávu a poslal sekretářku pro rohlíčky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsecretion   section   section line   sections   sector   securing   security   security for costs