Nainstalujte si:
       

Překlad secret


secret = tajemství (2. p.); tajný; utajovaný; skrytý; tajnost; záhada; tajemný; schovaný; důvěrný; diskrétní; mlčenlivý; klíč; krytý; neveřejný; odloučený; osamělý; utajený; zamlklý; zákulisní; ukrýt; tajné volby
dark secret = tajemství; temné tajemství;
dead secret = přísně tajný; veliké tajemství;
in secret = tajně (v tajemství); v skrytu; potají;
keep secret = uchovat tajemství; zamlčet; střežit tajemství; chovat tajemství; zachovat tajemství;

Překlad secret z webu:
Secret my.  Moje tajemství.
The secret lives.  Tajemství žije.
He's the secret police.  Je od tajný policie.
It is a secret knock!  Bylo to tajné znamení!
What is your most secret code?  Jaký je váš nejtajnější kód?
It was sort of a secret meeting.  Byla to v jistém smyslu tajná schůzka.
I don't make a very good secret agent.  Nejsem zrovna dobrý tajný agent.
On this boat you can keep a secret forever.  Na téhle džunce se uchová tajemství věčně.
There're those who'd give a pretty for the secret of this box, though.  Ukryla krychli do záhybů svého roucha.
I've got to get the rutters, mine and the secret one.  K deníkům, ke svému i k tomu tajnému.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsecretary   secretion   section   section line   sections   sector   securing   security