Nainstalujte si:
       

Překlad secrecy


secrecy = utajení; tajnost; tajemství; diskrétnost (tajnost); mlčenlivost; tajnůstkářství; ústraní; samota; mlčelivost; tajemnost; utajování; povinnost mlčet; tajnostní; skrytost; utajení hovorů; tajemství (2. p.)
in secrecy = v tajnosti; tajně (v tajnosti);
professional secrecy = služební tajemství; služební mlčenlivost;

Překlad secrecy z webu:
Secrecy was his passion.  Jeho vášní byla diskrétnost.
The need for secrecy also created problems;  Problémy byly i s nezbytným utajením;
Bronco didn't like the secrecy stuff.  Broncovi to tajnůstkaření nebylo nijak po chuti.
The rush to leave, the secrecy about our destination.  Aby se urychlil odlet, utajilo místo přistání.
There's no reason to play the secrecy game with her any longer.  Teď už není důvod hrát si s ní na tajemství.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsecret   secretary   secretion   section   section line   sections   sector   securing