Nainstalujte si:
       

Překlad seconds


seconds = sekundy; vteřiny; nášup; výrobky druhé jakosti; zboží druhé volby; druhý výběr; kazové zboží; zboží druhé kvality; zboží druhořadé kvality; partiové zboží; vadný výrobek; závadný výrobek; podřadná ruda; hrubá mouka; druhořadé zboží; podřadné zboží
in a few seconds = během několika sekund; takes only a few seconds = vezme jen několik vteřin;

Překlad seconds z webu:
Seconds ago.  Před několika vteřinami.
The seconds ticked off.  Sekundy odtikávaly.
A few seconds passed.  Minulo několik vteřin.
Bogan was just seconds behind.  Bogan se zpozdil jen o vteřiny.
Just a few more seconds .  Ještě několik vteřin...
That gives us about twenty seconds on him.  To nám dá dvacet vteřin náskok.
The car took off a few seconds later.  Auto vystartovalo o několik málo vteřin později.
She just stood there for another ten seconds before speaking again.  Stála tam ještě deset vteřin, než znovu promluvila.
He bit his lip, and for a few seconds his eyes grew sad.  Kousl se do rtu a oči mu na chvilku zesmutněly.
They made the shelter of the trees with twenty seconds to spare.  Když dorazili do úkrytu mezi stromy, zbývalo jim dvacet vteřin.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsecrecy   secret   secretary   secretion   section   section line   sections   sector