Nainstalujte si:
       

Překlad secondary


secondary = sekundární (druhotný, též odb.); druhotný (též odb.); podružný; střední (škola druhého stupně); podřazený; odvozený; vedlejší (podřadný); pověřenec; delegát; druhořadý; podřadný; druhého stupně; středoškolský; zástupce; náměstek; něco vedlejšího; druhý


Překlad secondary z webu:
Secondary lightnings sparked off the spinning globe.  V mlze zazářil oslepující sloup.
A secondary consideration was what?  Další úvaha platila - čemu?
Searches in secondary schools.  Průzkumy na středních školách.
We must have a secondary line of defence.  Musíme zřídit druhou obrannou linii.
For the time being, even that was of secondary importance.  Prozatím, ale i to mělo jen druhotnou důležitost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorseconds   secrecy   secret   secretary   secretion   section   section line   sections