Nainstalujte si:
       

Překlad second


second = sekunda; vteřinový; druhý; podružný; vteřina; podporovat; další; sekundant; druhotný; horší; člověk druhý v pořadí; věc druhá v pořadí; přizvukovat; podporovat návrh; pomáhat; přidělit; podřadný; druhé jakosti; pomocný; minutka; moment; okamžik; být pro
good second = prostřední jakost; druhá jakost;
per second = za sekundu; za vteřinu;

Překlad second z webu:
Second day.  Druhý den.
A second more.  Ještě chvilinku.
Or the second time.  Ani napodruhé.
I mean, a second .  A tím myslím na vteřinu.
Now, what was the second point?  A co je ta druhá věc?
No one gave it a second thought.  Všem to bylo jedno.
But they might find you a second time.  Jenže tě mohou najít podruhé.
Luck would not ride with me a second time.  Podruhé už takové štěstí mít nebudu.
The guard then hung up and placed a second call.  Strážný zavěsil a vytočil druhé číslo.
And why do we want to be like the second mouse?  A proč chceme být jako druhá myš?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsecond to   secondary   seconds   secrecy   secret   secretary   secretion   section