Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad second to do češtiny

second to = horší než; druhý za; druhá třída

Příklady překladu slova "second to" z webu:

Second to none.  Lepší, než jaké mají Španělé.
Renewed from second to second.  Obnovované každou vteřinu.
He took a second to frame his response.  Na vteřinku se odmlčel, aby si v duchu utvořil vhodnou odpověď.
It took him a second to understand.  Za vteřinu to pochopil.
We have a retirement plan second to none.  Máme bezkonkurenční penzijní program.
I would be honored to be second to you.  Bude mi ctí, když budu vaším zástupcem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsecondary   seconds   secrecy   secret   secretary   secretion   section   section line