Nainstalujte si:
       

Překlad seats


seats = sedadla (pl.); místa (pl.); lístky (pl.); místenky (pl.); křesla (pl.); mořská voda
hide-upholstered seats = kožená sedadla; sedadla s koženým potahem; win few seats = získat několik křesel;

Překlad seats z webu:
The seats were still stowed.  Sedačky byly stále sklopené.
They found seats and waited.  Usadili se a čekali.
There were no seats inside;  Uvnitř nebyla sedadla;
Are there still some seats on that one?  Jsou ještě nějaká sedadla volná?
The other girls had found seats elsewhere.  Ostatní děvčata si našla místa jinde.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorseawater   second   second to   secondary   seconds   secrecy   secret   secretary