Nainstalujte si:
       

Překlad seat adjustment


seat adjustment = seřízení sedadla; nastavení sedadla; montážní úhelník
fore/aft seat adjustment = délkové nastavení sedadla; vodorovné nastavení sedadla;
seat angle   seat belt   seat control   seat-belt   seatbelt   seating   seating accommodation   seating space