Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad searching do češtiny

searching = hledání; pátrající; pátravý; pronikavý; prohlídka; zkoumání; vyhledávání; důkladný; podrobný; bádavý; slídivý; zpytavý; zkoumavý; prohledávání; prozkoumávání; hledající; zvídavý; hledací; pátrací; prohledávací; průzkum; prohledání; prozkoumání
simultaneous searching = simultánní vyhledávání; současné vyhledávání;

Příklady překladu slova "searching" z webu:

Searching aircraft would eventually find it.  Hledající letoun ho mohl najít.
I'm searching the plane.  Já jdu prohledat letadlo.
You came searching for me.  To vy jste přišli za mnou.
The cops are searching the apartment.  Policajti prohledávají byt.
Or they might start searching in an organized way.  Anebo může zahájit organizované vyhledávání.
It looks as though it's searching for something!  Zdá se, že to něco hledá!
He met a rider who was searching for him.  Dohonil ho jezdec, který ho hledal.
At last he found what he was searching for.  Nakonec našel to, co hledal.
Kiku smiled and pretended not to notice their searching stares.  Kiku se usmála a nedala na sobě znát, jak si je vědoma jejich zvěda?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorseason   seasoning   seat adjustment   seat angle   seat belt   seat control   seat-belt   seatbelt