Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad searched do češtiny

searched = hledal; hledaný; vyšetřovatel
be searched = být prohledávaný; být prohledáván;

Příklady překladu slova "searched" z webu:

I searched you.  Prohledal jsem tě.
I have searched for pleasure.  Hledám rozkoš.
I have never searched for happiness.  Nikdy nehledám štěstí.
Do you think they've searched it?  Myslíte, že dům prohledávali?
She knelt beside him and searched his eyes for answers.  Poklekla vedle něho a v očích mu hledala odpověď.
It is strange they have not searched this room.  Je divné, že neprohledali tuhle místnost.
He looked for it twice as he searched for the right pair of socks.  Dvakrát se po něm díval, když hledal vhodné ponožky.
He must have been lying on it when they searched him.  Určitě na něm ležel, když ho prohledávali.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsearching   season   seasoning   seat adjustment   seat angle   seat belt   seat control   seat-belt