Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad search do češtiny

search = hledání (2. p.); hledat; vyhledávací; pátrat; perlustrovat; zkoumat; pátrání; průzkum; prohlížet; prohledat; bádat; vyšetřovat; prohlídka (důkladná); rešerše; vyhledávání; prozkoumat; probádat; pátrací; ohledat; vyhledávat; prozkoumávat; dohledávka
advanced search = rozšířené hledání; pokročilé vyhledávání;
backward search = zpětné vyhledávání; zpětné hledání;
basic search = hrubá rešerše; hrubý průzkum;
binary search = binární vyhledávání; dichotomické vyhledávání; pečlivé pátrání;

Příklady překladu slova "search" z webu:

Search what?  Prohlídka čeho?
The search began.  Začalo pátrání.
Did they search for me?  Pátrali po mně?
Plans for a search have been .  Plánuje se pátrání po… 14.
There will be a search now.  Teď nastane pátrání.
The father was away in search of his son.  Otec odjel hledat syna.
Three times he had cast the search spell.  Třikrát vyvolal pátrací kouzlo.
How long would it be before the search squads arrived?  Jak to může ještě trvat dlouho, než začne pátrání?
And what if my client doesn't honor your search warrant?  A co když můj mandant vaše povolení neuzná?
Every time he comes in, it's always the same search strings.  Pokaždé, když sem přijde, hledá to samé.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsearch radar   searched   searching   season   seasoning   seat adjustment   seat angle   seat belt