Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad seaman do češtiny

seaman = námořník; lodník; plavec; námořnický; námořní lodník; plavectví
able seaman = kvalifikovaný námořník; námořník první třídy;
ordinary seaman = plavčík; námořník;

Příklady překladu slova "seaman" z webu:

The seaman laughed shortly.  Námořník se krátce zasmál.
The old seaman shrugged.  Stary' námořník pokrčil rameny.
The gnarled old seaman in the nice clothes shrugged nervously.  Ošlehaný mořský vlk ve svátečních šatech pokrčil nervózně rameny.
Could he engage a seaman locally?  Mohl by přijmout lodníka v místě?
Stem line is in, a seaman this one was a man reported.  Záď v pořádku, hlásil námořník.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorseaplane   search   search radar   searched   searching   season   seasoning   seat adjustment