Nainstalujte si:
       

Překlad seals


seals = pečetě (pl.); vyražené znaky (pl.); pečeti; tulení kůže
resign the seals = složit úřad;

Překlad seals z webu:
Seals not intact, bridge module.  Spony nezaskočily, modul můstek.
The seals were neatly in place.  Pečeti byly neporu­šené.
The building seals held very well.  Uzávěry budov to snesly velmi dobře.
Kiri did not break the seals of her scrolls.  Kiri dosud nerozlomila pečetě na svých svitcích.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorseaman   seaplane   search   search radar   searched   searching   season   seasoning