Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sealing do češtiny

sealing = pečetění; pečetící; pečetní; uzávěr; těsnění; utěsňování; cejchování; plombování; zátav; zalévání; uzavření; těsnící; neprodyšné uzavření; pečeť; plomba; utěsnění; zapečetění (a tím znepřístupnění); zaplombování; zatavení; zatavený; lov tuleňů; těsnicí
heat sealing = spojování tepelné; tepelné spojování;
hermetic sealing = hermetický zátav; hermetické těsnění;
self sealing = samotěsnicí; samočinné těsnění;
window sealing = utěsnění okna; těsnění okna;

Příklady překladu slova "sealing" z webu:

The gate fell immediately, sealing off all access.  Brána se okamžitě uzavřela a zablokovala přístupovou cestu.
Carrot looked up from his sealing wax.  Karotka zvedl hlavu od pečetního vosku.
The envelope was sealed with red sealing wax.  Obálka byla zapečetěná rudým voskem.
Then she laid her hands over the wound, sealing it.  Sheetze již přestalo tlouci srdce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsealing ring   seals   seaman   seaplane   search   search radar   searched   searching