Nainstalujte si:
       

Překlad sea level


sea level = mořská hladina; hladina moře (při urč. nadm.výšky); úroveň mořské hladiny; lachtan (kalifornský)
above sea level = nad mořem; nadmořský; nadmořská výška; nad hladinou moře;

Překlad sea level z webu:
Sea level was seven hundred feet below.  Hladina moře byla sedm set stop pod nimi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsealant   sealer   sealing   sealing ring   seals   seaman   seaplane   search