Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad scrub do češtiny

scrub = drhnout (kartáčem); vygruntovat; podrost (křoví); zakrslý strom; pinďour; malé pivo; vydestilovat; druhé mužstvo
mulga scrub = akácie; porost blahovičníků;

Příklady překladu slova "scrub" z webu:

You scrub your ass with sand!  Vydrhni si zadek pískem!
Just desert scrub and occasional clumps of cactus.  Jen pouštní křoviny a sem tam shluk kaktusů.
Cathy went into the scrub room to rewash her hands.  Cathy šla do umývárny, aby si znovu umyla ruce.
The other woman began to scrub her skin.  Druhá žena jí začala drhnout kůži.
All ready on this side, the scrub nurse said.  Tady je všechno připraveno, řekla sálová instrumentářka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscrubber   scuff   sculpture   sea level   sealant   sealer   sealing   sealing ring