Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad script do češtiny

script = skript (zápis); zápis (psané písmo, rukopis); rukopis; text (projevu); scénář (film.); skriptový; zapsaný (rukopis); kurzíva; originál (dokumentu); povelový soubor (počítačově); psané písmo; tištěné psací písmo; napsat text; napsat; typ písma; lístek
school script = písmo psací; psané písmo;

Příklady překladu slova "script" z webu:

The script looks familiar somehow.  To písmo mi připadá nějak povědomé.
No wonder the script looks so damned familiar!  Není divu, že mi ten zatracený text připadal tak povědomý!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscrolling   scrub   scrubber   scuff   sculpture   sea level   sealant   sealer