Nainstalujte si:
       

Překlad screws


screws = revma; šrouby; kesonová nemoc; bláznivý


Překlad screws z webu:
That screws it all up, doesn't it?  To je pak všechno v hajzlu, co?
With the twin screws the stern was unremarkable except in one detail.  Na tomto páru vrtulí nebylo nic divného, kromě jedné podrobnosti.
Found a screwdriver and some screws on the wash-hand stand.  Našli jsme šroubovák a na stojánku s umyvadlem pár šroubů.
Goes down to get the crew out if something screws up.  Jde dolů a vysvobodí posádku, když se něco pohnojí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscript   scrolling   scrub   scrubber   scuff   sculpture   sea level   sealant