Nainstalujte si:
       

Překlad screwdriver


screwdriver = šroubovák (také motorový); koktejl "šroubovák"; elektrický šroubovák; šroubovákový; nástavec šroubováku
flat tip screwdriver = šroubovák s plochým břitem;

Překlad screwdriver z webu:
Found a screwdriver and some screws on the wash-hand stand.  Našli jsme šroubovák a na stojánku s umyvadlem pár šroubů.
He pulled a screwdriver from his pocket to find out.  Z kapsy vytáhl šroubovák a podíval se.
The life cycle of ratchet screwdriver fruit it quite interesting.  Vegetační cyklus plodu křížového šroubováku je velice zajímavý.
Well, did you happen to find a screwdriver in there?  Mimochodem, nenašli ste v tom náhodou jeden šroubovák?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscrews   script   scrolling   scrub   scrubber   scuff   sculpture   sea level