Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad screen do češtiny

screen = obrazovka; stěna; obrazovkový; zástěna (plenta); přepážka (s mříží); stínítko (obrazovky); plátno (promítací); záštita (ochrana); řešeto; filtr; zastínit; zaclonit; chránit; krýt (chránit); tajit; plenta (zástěna); ochrana (záštita); mřížka; podsívat
anti-dazzle screen = clona; stěna proti oslnění; sluneční clona;
bar screen = česle; rošt; hrubé česlice;
clear screen = smazat obrazovku; vymazat obrazovku;
coarse screen = hrubé síto; hrubý třídič; autotypie;
cowl screen = větrací mřížka; ;

Příklady překladu slova "screen" z webu:

The screen was empty.  Na oběžné dráze...
And the screen said:  Na obrazovce se objevilo:
I wait, the screen said.  Počkám, zažhnula obrazovka.
There was a heavy screen in the opening.  V otvoru byla hustá síť.
I watched him through the screen door.  Pozoroval jsem ho skrz síť ve dveřích.
You want me to shut the screen down?  Můžu už tu clonu vypnout?
They were careful not to let the screen door bang.  Dali si pozor, aby nebouchli síťovými dveřmi.
The screen went blank, and then a new screen came up.  Obrazovka se vyčistila a pak se na ní objevilo něco nového.
He knew what was happening, but those on the screen did not.  Věděl, co se děje, ale ti na obrazovce ne.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscreening   screw   screw cap   screwdriver   screws   script   scrolling   scrub