Nainstalujte si:
       

Překlad scrape


scrape = škrabat; škrábat; škrábání; oškrabat; skřípat; drápat; škrábnutí; skřípání; rozpaky; vyškrabat; oškrábat; odřít; vrzat (na něco) (šumařit); šumařit (vrzat na něco); šoupnout (čím); šoupnout nohou; šoupat se o (co); šetřit; našetřit; škudlit (šetřit)
scrap scrape = mízdřit; stírat; škrabat (škrabákem); bow and scrape = čistit kliky;

Překlad scrape z webu:
Again the scrape of claws.  Znovu škrábání drápů.
I curette ‘em like you scrape a frying pan.  Udělám jim kyretáž, jako když seškrabuju omastek z pánve.
They cobble workings together from whatever they can scrape up.  Flikují svou činnost ze všeho, co se jim podaří schrastit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscraper   scratch   screaming   screed   screen   screening   screw   screw cap