Nainstalujte si:
       

Překlad scrap


scrap = odpad; dát do šrotu (jako odpad); kousek; zbytek; výstřižek (z novin); vyřadit do odpadu; dát do starého železa; ždibec (kousek); útržek; odřezek; obnošené věci; odpadky; pranice; hodit do smetí (odpadky); vyřadit (loď); prát se (v pranici); rozbíjení
processing scrap = odpad výrobní; výrobní odpad;
steel scrap = ocelový odpad; ocelový šrot;

Překlad scrap z webu:
The scrap began to creak and rustle.  Odpadky začaly šustět a skřípat.
She managed a scrap of a laugh.  Přece jenom se trochu zasmála.
Now she had every scrap of his attention.  V té chvíli na ní přímo visel očima.
There was a yellow, crackling scrap of paper tucked in there.  Byl tam vložen kus zažloutlého, popraskaného papíru.
Not so much as a signed scrap of paper.  Ani nějaký podepsaný cár papíru mu nedali.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscrape   scraper   scratch   screaming   screed   screen   screening   screw