Nainstalujte si:
       

Překlad scrambler


scrambler = zakódovací zařízení; měnič bitového sledu; kódovací zařízení; šifrovací zařízení; motokrosař; kódovač; zamíchání
speech scrambler = hovorové zakódovací zařízení; hovorový skrambler; skrambler řeči; utajovač hovoru;

Překlad scrambler z webu:
The scrambler blurred the visual input slightly.  Kodér poněkud zamlžoval optický vstup.
In a corner of the room stood the scrambler typewriter.  V rohu místnosti stál dálnopis pro odesílání šifrovaných zpráv.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscrap   scrape   scraper   scratch   screaming   screed   screen   screening