Nainstalujte si:
       

Překlad scorn


scorn = pohrdat; opovržení; posměch; výsměch; pohrdání; opovrhovat; neúcta; posmívat se (zast.); považovat za nedůstojné; vysmívat se (zast.); předmět posměchu; ohrnout nos; zdráhat se; opovržlivý; odmítat; despekt; opovržlivý
with scorn = s pohrdáním; s opovržením;

Překlad scorn z webu:
Scorn dripped from my voice.  Z mého hlasu čišelo pohrdání.
She didn't scorn his offer.  Nepohrdla jeho nabídkou.
She compressed ultimate scorn into her voice and manner, said:  Vložila do svého hlasu a chování nejvyšší opovržení a řekla:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscouring   scout   scrambler   scrap   scrape   scraper   scratch   screaming