Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad score do češtiny

score = skóre (stav zápasu, sport.); skórovat (bodovat, sport.); vrub; rýha; drážka; účet; stav; partitura; výsledek (skóre, sport.); množství; vroubkovat (dělat zářezy); připočítat (na účet, dluh ap.); rozepsat partituru; bodovat (skórovat, sport.); zářez; zub
keep score = zapisovat; udržovat přehled; držet skóre;
observed score = pozorované skóre; zjištěné skóre;
piano score = klavírní úprava; klavírní partitura; pay the score = platit účet;

Příklady překladu slova "score" z webu:

Well, score one for the good guys.  No tak připočtěte těm dobrým hochům body k dobru.
Immediately a score of lanterns flared.  Okamžitě vzplálo na dvacet luceren.
There are a score of empty warehouses.  Je tam dvacet prázdných skladišť.
Buliwyf was dead a score over:  Buliwyf byl mrtev více než dvacetkrát:
This would finally even the score for that kendo match.  Konečně vyrovná skóre z utkání kendo.
Instantly we were surrounded by a score of naked blades.  Okamžitě jsme se ocitli v kruhu tasených čepelí.
At least then you knew what the score was.  Přinejmenším víte, kolik gólů kdo dostal.
The giant's body was seeping blood from a score of wounds.  Obrovi tekla krev z tuctu ran.
Fords were ahead of their nearest contender by a score of 78 to 40.  Fordy vedly před svým nejbližším soupeřem v poměru 78 ku 40.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscorn   scouring   scout   scrambler   scrap   scrape   scraper   scratch