Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad scope do češtiny

scope = rozsah; rozhled (duševní); možnosti; pole (působnosti); oblast; rámec; sféra (působnosti); příležitost; obzor; rozsah platnosti; šíře; obor (působnosti); dosah; působnost; obrazovka (radiolokátoru); mikroskop; teleskop; periskop; možnost; volný prostor
territorial scope = územní působnost; územní rozsah;

Příklady překladu slova "scope" z webu:

Scope under.  Periskop ponořen.
The scope of this action has not yet been made public.  S účelem této akce dosud nebyla veřejnost seznámena.
He put the scope back on his head and looked down.  Nasadil si zase infradalekohled a pohlédl dolů.
Chavez switched on his night scope for the next part of the trek.  Chavez zapnul svůj infradalekohled před další cestou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscore   scorn   scouring   scout   scrambler   scrap   scrape   scraper