Nainstalujte si:
       

Překlad scissors


scissors = nůžky; kleštičky; střihový záběr; střiž; nůžky podvozku; nadjezd
spinal scissors = nůžky na páteř; nůžky na tvrdou míšní plenu;

Překlad scissors z webu:
She stopped, scissors drawn, and stared out to sea.  Pak se zarazila s napřaženými nůžkami a upřela oči k obzoru.
Smell of adhesive tape and the bright sewing scissors clicking.  Pach lepicí pásky a cvaknutí lesklých krejčovských nůžek.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscone   scoop   scope   score   scorn   scouring   scout   scrambler