Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad scintillate; scintillation; scion; scission do češtiny


scintillate = třpytit se, sršet (jiskřit), jiskřit se, lesknout se, mihotat se

scintillation = jiskření, scintilování, mihotání, perlení, třpytění

scion = potomek, štěp (roub), výhon, roub (štěp), řízek, ratolest

scission = řezání, řez, střihání, štípání, rozštípnutí, štěpení, rozkol, štěpnost, rozdělení, roztržení, odštěpení


Next: scissor; sclerotic; scoff; scold    shrug; shrunk; shrunken; shuck