Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad science do češtiny

science = věda (přírodní); nauka; dovednost; zručnost; vědní obor; vědecká disciplína; ovládání; odbornost; znalost; přírodní vědy; vědění; vědecký; vědní; odborná znalost; studium; science fiction
cognitive science = poznávací věda; znalostní věda;
computer science = počítačová věda; informatika; věda o počítačích;
criminal science = kriminologie; kriminalistika;
domestic science = nauka o domácnosti; nauka o vedení domácnosti; informatika;

Příklady překladu slova "science" z webu:

Science department agrees.  Vědecké oddělení souhlasí.
And what science is that?  A co je to za umění?
A workshop, applied science or engineering.  Byla to nějaká laboratoř a probíhala v ní zřejmě technická výuka.
There should be a science of discontent.  Měla by existovat věda o nespokojenosti.
All in the interests of science of course.  To všechno pochopitelně pouze v zájmu vědy.
What was the rationale for fusing science and faith?  Jaký má smysl kombinování vědy s vírou?
He shook himself and was the man of science again.  Otřepal se a proměnil se znovu v učence.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsciences   scientist   scissors   scone   scoop   scope   score   scorn