Nainstalujte si:
       

Překlad school


school = škola; školní; chodit do školy; vyučování (škola); trénovat; cvičit; žákovský; zkušební síň (hist.); učiliště; odborná škola; ústav; institut; vysoká škola; fakulta; univerzita; kolej; vyškolit; školit; vzdělat; pokárat; kárat; školský; scholastický
after school = po škole; po vyučování;
approved school = škola pro malé provinilce; polepšovna;
art school = umělecká škola; výtvarná škola;
boarding school = internátní škola; škola s internátem; penzionát;
commercial school = obchodní škola;

Překlad school z webu:
School friends or .  Spolužáky nebo...
They're school pictures.  Ve škole.
How was school today?  Co bylo ve škole?
They know the school buildings well.  Znají dobře budovu.
He was not in school now.  Jenže teď nebyl ve škole.
I have been at this school ever since.  Od té doby jsem v téhle škole.
He's sort of dropped out of school for a while.  Na nějaký čas nechal školy.
One of them seemed to be wearing a school uniform:  Zdálo se, že jedna z nich na sobě měla školní uniformu:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscience   sciences   scientist   scissors   scone   scoop   scope   score