Nainstalujte si:
       

Překlad scheme


scheme = schéma; plánovat; návrh; zobrazení; nákres; plán; intrika; pleticha; machinace; záměr (tajný); úklad (tajný záměr); dělat plány; projekt; navrhovat; pletichařit (úklady, tajné záměry); program; diagram; úskok; představa; vize; fantazie; navrhnout; námět
assistance scheme = schéma pomoci; projekt;
bonus scheme = systém bonusů; prémiový systém;
colour scheme = barevné schéma; sestava barev; uspořádání barev; barevnost; barevná škála; barevná tonalita;
electrification scheme = plán elektrifikace;

Překlad scheme z webu:
Now there's another scheme afoot to part you from your money.  V této době probíhá právě další akce, jak vás připravit o peníze.
That much of the scheme was as they'd planned it, then.  Takto to bylo v plánu, který tehdy připravili.
You may fit into my scheme of things.  Zapadáš do mého plánu věcí příštích.
And surely not very important in the scheme of things.  Ale jistě to zase nebylo příliš důležité ve sché­matu věcí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorschool   science   sciences   scientist   scissors   scone   scoop   scope