Nainstalujte si:
       

Překlad schedule


schedule = rozvrh; plánovat (rozvrhovat); naplánovat; seznam; tabulka (cedule); program (pracovní plán); plán; list (seznam); cedule (tabulka); odjezdový řád; soupis (přehled); termín (dokončení); formulář; uvést v seznamu; určit; rozvrhovat; stanovit; letový řád
advertising schedule = reklamní seznam; reklamní soupis; harmonogram;
behind schedule = pozdě; se zpožděním; po termínu;
cost schedule = harmonogram nákladů; seznam cen;
kiln schedule = sušárenské tabulky; sušicí řád; sušicí postup; rozvrh výuky;

Překlad schedule z webu:
What's my schedule for today?  Jaký je můj dnešní program?
How does your schedule look?  Jak vypadá váš program?
Don't even bother to schedule them.  Ani je nemusíte plánovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscheduler   schedules   scheduling   scheme   school   science   sciences   scientist