Nainstalujte si:
       

Překlad scene


scene = scéna (dějiště); výjev; hra (úloha); kulisa (dekorace); krajina; dějiště (scéna); výstup; úloha (hra); dekorace (kulisa); okolí (krajina); kulisy; scenérie; příběh; záběr; epizoda; skandál; jeviště; aféra; prostředí; představovat; uvést na jeviště
at scene = na scéně; v dějišti;
crime scene = místo činu; místo spáchání trestu;
hazy scene = mlžný obraz; nevýrazný obraz;
mythological scene = mytologická scéna; mytologický výjev;
political scene = politické kolbiště; politická aréna;

Překlad scene z webu:
The scene vanished.  Scéna zmizela.
What a scene that had been.  Jaký potom následoval výstup!
It was the scene of the murder.  Octli jsme se na scéně vraždy.
Did you make a scene with her?  Došlo mezi vámi k nějaké scéně?
At least, that was the scene when we arrived.  Tedy taková byla situace, když jsme dorazili.
She didn't like the way this scene had begun.  Nelíbilo se jí, jak výstup začal.
The fire inspector will be on the scene this morning.  Požární inspektor to dnes ráno na místě zjistí.
Most of the dialogue is gone but the scene remains.  Většinu slov jsem zapomněla, ale tu scénu si dob­ře pamatuji.
He had never returned to collect it from the scene of the crash.  Nikdy se pro něj na místo neštěstí nevrátil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorschedule   scheduler   schedules   scheduling   scheme   school   science   sciences