Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad scattering do češtiny

scattering = rozptylování; rozptyl; tříšť; rozptýlení; posyp vozovky; rozptylový; rozsévající; roztrušující; rozprašování; rozsypání; rozptylovací; odpuzování; rozhazování; rozsévání; rozptýlení dat; rozptylný průřez
acoustic scattering = rozptyl zvuku; akustický rozptyl;
small-angle scattering = rozptyl na malý úhel; rozptyl pod malými úhly;

Příklady překladu slova "scattering" z webu:

With a disgusted cry he threw them outward, scattering them.  Se zhnuseným výkřikem je odhodil, jen na podlaze zachrastily.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscavenging   scene   schedule   scheduler   schedules   scheduling   scheme   school