Nainstalujte si:
       

Překlad scatter


scatter = rozptýlit (též světlo); rozházet; rozptyl; rozprášení; rozházení; roztrousit; roztrousit se; rozprach (rozptyl); rozložení; distribuce (rozložení); rozprášit; rozehnat; rozsévat; rozptýlení; rozehnání; rozsévání; rozsev; posypat; sypat; nasypat; tříštit
forward scatter = rozptyl vpřed; šíření rozptylem vpřed;

Překlad scatter z webu:
Scatter on the sand.  Rozprchněte se na písku!
You scatter your population on such a planet.  Na takové planetě se lidi ztratí.
The orders were for them to scatter at thirty miles' distance.  Rozkazy zněly rozptýlit se na vzdálenost třiceti mil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscattering   scavenging   scene   schedule   scheduler   schedules   scheduling   scheme