Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad scared do češtiny

scared = vystrašený; postrašený; mající strach; vylekaný; polekaný; vyděšený; zastrašený; poděšený; vystrašenec
get scared = dostat strach; vyděsit se; leknout se; I'm not scared = nemám strach;

Příklady překladu slova "scared" z webu:

Scared of it?  Bojíte se v něm?
It scared him.  Vyděsila ho.
Are you scared of him?  Tak tebe děsí, jo?
He had almost scared himself.  Sám se skoro vyděsil.
Or you might have scared him off.  Nebo jsi ho mohla vylekat.
Yeah, but the cops are scared too.  Jo, ale poldové už mají taky strach.
The flat sound of her voice scared her.  Bezbarvý zvuk vlastního hlasu ji polekal.
I think she found out something that scared her.  Myslím, že zjistila něco, co ji vyděsilo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscatter   scattering   scavenging   scene   schedule   scheduler   schedules   scheduling