Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad scarcely do češtiny

scarcely = stěží; sotva (asi ne, určitě ne); skoro ne; ani ne; téměř ne; skoro; téměř; skoro žádný
would scarcely = by sotva; by stěží;

Příklady překladu slova "scarcely" z webu:

Scarcely at all.  Téměř vůbec.
We scarcely breathed.  Téměř jsme nedýchali.
He could scarcely breathe.  Nemohl dýchat.
And the horses scarcely sweating!  A koně jsou sotva zpocení!
Gradually he noticed his head was scarcely aching.  Postupně si uvědomoval, že ho chvilkami pobolívá hlava.
He'd pressed the mystif, certainly, but he'd scarcely goaded it.  Naléhal na mystifa, jisté, ale zřídkakdy ho ponoukal.
He awoke, and it seemed that he had scarcely closed his eyes.  Probudil se a zdálo se mu, že sotva zavřel oči.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorscarecrow   scared   scatter   scattering   scavenging   scene   schedule   scheduler